Khamis, 7 Jun 2012

PEREMPUAN AHLI SYURGAIbnu Abbas ra berakta kepada Atha' bin Rabah: Maukah aku tunjukan kepadamu seorang perempuan ahli sorga?

Ia Menjawab: Mau
Kemudian Ibnu Abbas berkata: itu dia orangnya sambil menunjuk kepada seorang perempuan hitam. lalu Ibnu Abbas melanjutkan ceritanya: perempuan itu pernah datang kepada rasulullah saw seraya mengatakan: Ya Rasulullah saya berpenyakit "ayan" hingga aurat saya terbuka apabila penyakit itu kambuh, maka do'akanlah saya agar sembuh dari penyakit saya ini.

Rasulullah saw menjawab: jika kamu mau bersabar, kamu akan mendapat sorga, dan jika kamu tetap minta saya do'akan, saya pun tidak keberatan.

Permpuan itu menjawab: saya sabar ya Rasulullah, tetapi do'akan supaya aurat saya tidak sampai terbuka.

Kesimpulan:
>Kisah ini diambil dari hadfits nabi saw yang diriwayatkan oelh Imam Bukhary dan Imam Muslim dari Atha' bi Rabah ra.
>Boleh minta dido'akan kepada para ulama atau orang-orang yang shahih.
>Bersabar terhadap Musibah yang sedang dihadapi lebih baik ketimbang minta dihilangkanya musibah kepada Allah SWT.