Ahad, 24 Jun 2012

KEWAJIBAN MELAKSANAKAN HUKUM ALLAH..


Firman Allah taala yang bermaksud: "Dan hendaklah ahli Kitab Injil menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik." ( Al Maidah : 47 )

Kefahaman masyarakat Islam sekarang sudah sampai ke tahap sayangi hukum Allah. Sebahagian besarnya sedar betapa pentingnya Hukum dan Peraturan Allah untuk menyelesaikan masalah sosial yang berlaku kini. Malangnya kerana sistem pendidikan, pemikiran, politik dan budaya telah mengaburi akal mereka sehingga hampir tidak tahu bagaimana hendak mengaplikasikannya. Dalam keadaan sebegini lahir sekumpulan yang berjuang untuk menegakkannya tetapi dirasakan masih belum memuaskan dan kurang kesesuaian dengan hasrat mereka. Adakah ini disebabkan bentuk penyampaian dan pengolahan yang disampaikan sehingga hampir sebahagian umat Islam hilang kepercayaan? Sebenarnya, pendidikan ala penjajah lebih mempengaruhi dalam membina diri dan tanggapan masyarakat.

Selama ini sebahagian masyarakat yang beranggapan dirinya muslim meletakkan apa yang dilakukannya sudah memadai untuk penerusan hidup mereka dunia dan akhirat. Harapan ini tidak akan menjadi kenyataan kerana Allah tetap menjanjikan kejayaan kepada mereka yang berpegang teguh tanpa mengetepikan mana-mana yang wajib dilaksanakan. Sudah pasti satu pendekatan baru perlu dijalankan dalam membawa reformasi pemikiran masyarakat.

Kenapa Perlu Kepada Hukum Allah

Sejak merdeka sehingga hari ini semua peraturan dan undang-undang yang diamalkan masih tidak mampu menyelesaikan dan mengurangkan kadar gejala sosial yang berlaku. Ke mana lagi manusia perlu merujuk? Bukankah kepada Yang maha Mencipta dan Maha Berkuasa!. Yakinkah manusia pada Allah dengan penciptaan diri manusia yang serba indah ini? Sekiranya benar, maka perlukah manusia memahami bahawa Allah jadikan manusia berserta dengan peraturan hidupnya sekali? Bolehkah al-Quran itu diterima sebagai Perlembagaan hidup yang terkandung di dalamnya peraturan-peraturan dan undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat? Adakah tahap keyakinan mencapai 100% atau masih ada dalam pemikiran mengharapkan penghukuman model sendiri kerana beralasan kepada masyarakat majmuk? Bukankah Allah datangkan manusia dalam pelbagai bangsa dan kaum sebagai masyarakat majmuk yang kemudiannya disediakan peraturan hidup yang sama, sama ada di waktu anak-anak, remaja, belia, dewasa sehingga kepada kematiannya?

Jawapan perlu dilahirkan oleh akal yang waras, kerana apabila Tuhan jadikan manusia maka sudah tentu dijadikan dengan peraturannya sekali, sama juga dengan manusia bila mereka jadikan robot maka dijadikan peraturan dan cara untuk robot itu beroperasi. Sebagai seorang muslim, marilah tanam keyakinan diri bahawa seluruh dalil naqli (nas al-Quran dan al-Sunnah) dan aqli (pendapat ulama) membuktikan bahawa undang-undang yang semestinya mendominasi alam ini adalah undang-undang Allah. Kehidupan di alam ini tidak akan tersusun secara ideal dan adil kecuali di bawah naungan hukum dan peraturan Allah. Segala hal yang berlaku membabitkan manusia tidak akan dapat diselesaikan melainkan merujuk kepada kaedah dan cara yang diperintahkan oleh Allah. Maka perintah Allah itulah yang dikatakan sebagai hukum. Apabila ia melibatkan bilangan yang ramai maka ia menjadi fardhu kifayah, iaitu fardhu dalam erti kata wajib yang dituntut. Jika tidak dilaksanakan maka padahnya berdosa dan zalim dengan erti kata yang lain gejala tersebut tidak dapat diselesaikan atau diatasi. Maka itulah sebabnya wajib melaksanakan Hukum Allah.

Perintah Wajib Melaksanakan Hukum Allah

Allah telah menyebut dengan jelas tentang perintah melaksanakan Hukum dengan Hukum Allah dan akibat kepada keingkaran menempatkan seseorang itu fasiq, kafir dan zalim. Sebagaimana disebut oleh Allah dalam surah al-Maidah ayat 44, 45 dan 47 yang bermaksud:

44. "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat, Yang mengandungi petunjuk dan cahaya Yang menerangi; Dengan Kitab itu Nabi-nabi Yang menyerah diri (kepada Allah) menetapkan hukum bagi orang-orang Yahudi, dan (dengannya juga) ulama mereka dan pendita-penditanya (menjalankan hukum Allah), sebab mereka diamanahkan memelihara dan menjalankan hukum-hukum dari Kitab Allah (Taurat) itu, dan mereka pula adalah menjadi penjaga dan pengawasnya (dari sebarang perubahan). oleh itu janganlah kamu takut kepada manusia tetapi hendaklah kamu takut kepadaKu (dengan menjaga diri dari melakukan maksiat dan patuh akan perintahKu); dan janganlah kamu menjual (membelakangkan) ayat-ayatKu Dengan harga Yang sedikit (kerana mendapat rasuah, pangkat dan lain-lain keuntungan dunia); dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah (kerana mengingkarinya), maka mereka itulah orang-orang kafir.

45. Dan Kami telah tetapkan atas mereka di Dalam Kitab Taurat itu, Bahawa jiwa dibalas Dengan jiwa, dan mata dibalas Dengan mata, dan hidung dibalas Dengan hidung, dan telinga dibalas Dengan telinga, dan gigi dibalas Dengan gigi, dan luka-luka hendaklah dibalas (seimbang). tetapi sesiapa Yang melepaskan hak membalasnya, maka menjadilah ia penebus dosa baginya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang zalim.

46. Dan Kami utuskan Nabi Isa Ibni Maryam mengikuti jejak langkah mereka (Nabi-nabi Bani Israil), untuk membenarkan Kitab Taurat Yang diturunkan sebelumnya; dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, Yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya Yang menerangi, sambil mengesahkan benarnya apa Yang telah ada di hadapannya dari Kitab Taurat, serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang Yang (hendak) bertaqwa.

47. Dan hendaklah ahli Kitab Injil menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya; dan sesiapa Yang tidak menghukum Dengan apa Yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang Yang fasik.

Meskipun ayat-ayat ini ditujukan kepada Yahudi yang menerima kitab Taurat dan Injil, sebenarnya bermaksud kepada mereka yang ada kitab tetapi tidak mahu menghukum dengan kitab tersebut. Maka samalah dengan umat Islam yang Allah sediakan al-Quran tetapi tidak mahu menghukum dengan al-Quran tersebut. Sesungguhnya Allah telah melaknat kaum Yahudi dengan sebab tindakan mereka itu dalam bentuk sentiasa berlaku persengketaan, jenayah, kemaksiatan dan sebagainya. Begitu juga sekiranya umat Islam kini enggan maka Allah akan murka sebagaimana Allah murka kepada kaum Yahudi sehinggalah ke hari ini.

Firman Allah di dalam Surah Yusof ayat 40 yang bermaksud: “Keputusan (Hukum ) itu hanyalah kepunyaan Allah. dia Telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”

Berhukum dengan hukum Allah adalah manifestasi ( terjemahan ) iman dan tauhid (al-Qaradhawy, 1997:103), manakala mencanggahinya adalah manifestasi kekufuran, syirik dan kezaliman.

Persoalan ini bukan suatu bahan gurauan, sendaan, kajian, penangguhan atau rundingan. Hanya ada dua pilihan. Sama ada berhukum dengan hukum Allah yang merupakan rentetan dari prinsip kehambaan mutlak kepada Allah atau berhukum dengan hukum yang lain, dengan menyerahkan hak berhukum itu kepada taghut, syirik dan kufur.

Inilah yang digambarkan oleh firman Allah dalam Surah al-Nisā’ : 60 yang bermaksud:

“Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya Telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada mu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? mereka hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka Telah diperintah mengingkari taghut itu. dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya”.

Allah Taala sendiri menafikan keimanan mereka di dalam Surah al-Nisā’ : 65 yang bermaksud:

“Maka demi Tuhan mu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya”.

Hanya berhukum dengan hukum Allah menjamin kesejahteraan kehidupan manusia rohani dan jasmani, individu dan komuniti di dunia mahupun di akhirat. Ini merujuk kepada hakikat hukum dan perundangan Islam yang bermatlamatkan kemaslahatan dan keadilan. Sekaligus ia mencegah kerosakan, kemudaratan dan kezaliman. Walaupun ia kelihatan keras dan kasar namun hakikatnya adalah kemaslahatan dan kesejahteraan. Inilah yang dijelaskan dalam firman Allah di dalam Surah al-Baqarah : 179 yang bermaksud :

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Hukuman qisas walau kelihatan kasar dan keras ke atas individu dan masyarakat namun ia menjamin keamanan dan kesejahteraan mereka. Bila ia dijalankan secara berkesan masyarakat akan menjalani kehidupan seharian dengan penuh ketenangan. Tanpa bimbang dan takut kepada penjenayah-penjenayah yang membarah rasa tidak selamat. Lihatlah pada realiti kehidupan masyarakat, akibat daripada meninggalkan hukum Allah. Kecurian, rompakan, rogol, samun, pembunuhan, penagihan dadah, zina, judi, rasuah dan sebagainya telah menjadi suatu penyakit masyarakat bahkan industri yang terlalu amat berkembang. Akibatnya lahirlah rasa bimbang, rasa curiga, wasangka, kezaliman, masyarakat tanpa nasab keturunan, kemiskinan, budaya berseronok yang melampau, budaya hiburan yang merosakkan, ketidakseimbangan agihan kekayaan, kemiskinan dan kemelaratan.

Kelebihan Melaksanakan Hukum Allah

Setelah merujuk kepada perintah Allah dan pelaksanaannya di zaman Rasulullah maka terpancar di pemikiran yang sihat bahawa pelaksanaan hukum Allah mendatangkan kebajikan, keadilan, keamanan dan kesempurnaan hidup seluruh umat manusia. Ini merupakan ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia apabila melaksanakan hukum Allah tanpa mengira dasar politik dan berbilang kaum. Bahkan ia akan meningkatkan lagi hubungan persaudaraan dan kasih-sayang sesama manusia. Malah ia akan memadamkan segala perpecahan dan perkelahian (al-Qaradhawi ). Segala macam ancaman kepada masyarakat akan dapat diselesaikan dengan sempurna. Segala bentuk gejala sosial akan dapat dileraikan dengan baik tanpa sebarang kekecohan dan kekeliruan. Apa yang paling penting ialah kesan daripada pelaksanaan tersebut menghasilkan kemanisan iman dan kecintaan kepada Allah.

Keadilan Allah yang mutlak itulah menjamin kehidupan yang sejahtera. (al-Qaradhawi ).

Sekiranya manusia menggunakan hukum ciptaannya sendiri maka ia telah mempersendakan Allah yang menyebabkan kufur dan syirik kepada Allah. Sekiranya ia perbuatan orang bukan Islam maka padanlah mereka sememangnya syirik dan kufur, tetapi jika seseorang mukmin bertindak demikian maka hilanglah segala amalan dan keislamannya. Ia bertepatan dengan firman Allah di dalam Surah al-Nahl : 116 yang bermaksud:

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan Ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”.