Rabu, 13 Jun 2012


Memahami Keperluan dan Perlaksanaan Hukum Hudud Menurut Al-Quran


Hudud adalah kemuncak yang paling tinggi dalam pengajian dan pembelajaran undang-undang Islam. Ini kerana, hudud adalah satu-satunya hukum yang diturunkan daripada sisi Allah s.w.t dan bukan ciptaan sesiapapun. Bahkan hudud adalah hukum yang bukan sahaja turun dalam Al-Quran, bahkan, turut diturunkan dalam kitab Taurat dan Injil. Inilah yang terbukti, apabila terkandung dalam peristiwa berikut:

Diriwayatkan daripada Abdullah bin Omar r.a katanya: Sesungguhnya pernah suatu ketika dua orang Yahudi lelaki dan perempuan yang berzina dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. Kemudian Rasulullah s.a.w berangkat menemui orang-orang Yahudi lalu bertanya: Apakah hukuman ke atas orang yang melakukan zina sebagaimana yang terkandung di dalam kitab Taurat? Mereka menjawab: Kami akan mencontengkan muka mereka dengan warna hitam, dan menaikkannya di atas kenderaan dalam keadaan beririgan, kemudian kami membawa mereka mengelilingi jalan. Selanjutnya baginda berkata: Datangkanlah kitab Taurat itu sekiranya kamu berlaku jujur. Kemudian mereka mengambil kitab Taurat dan membacanya. Ketika bacaan mereka sampai pada ayat rejam, tiba-tiba dia meletakkan tangannya di atas ayat tersebut dan dia hanya membaca ayat yang sebelum dan selepasnya. Abdullah bin Salam yang turut bersama Rasulullah s.a.w pada waktu itu berkata kepada beliau: Perintahkanlah dia supaya mengangkat tangannya. Pemuda tadi lalu mengangkat tangannya. Dan ternyata ayat yang ditutupinya itu ialah ayat rejam. Kemudian Rasulullah s.a.w memerintahkan agar kedua orang yang berzina tadi dihukum rejam. Lalu hukuman itupun dilaksanakan. Abdullah bin Omar berkata lagi: Aku adalah termasuk daripada mereka yang ikut merejam mereka. Dan aku melihat lelaki tersebut berusaha mengelak dari rejaman batu itu.

Daripada kedudukan hadith ini, dapat dilihat dua perspektif utama, iaitu perlaksanaan hudud kepada orang-orang bukan Islam yang bernaung dalam kerajaan Islam, dan juga kewujudan ayat rejam dalam kitab taurat iaitu ajaran nabi Musa a.s.

Namun begitu, bagi penulis, hudud adalah tanggungjawab yang terdapat dalam "fail kerja" seorang yang diangkat menjadi pemimpin sebuah negara Islam. Ini paling mudah untuk difahami dalam Al-Quran seperti dalam ayat berikut:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat. Al-Quran Surah Al-Nisa' 4:54.

Menurut Imam Ibnu Kathir dalam tafsirnya ayat ini menyatakan dengan jelas mengenai tanggungjawab seseorang untuk menjalankan amanah yang ada pada dirinya tidak kiralah amanah Allah seperti salat puasa dan sebagainya, juga amanah sesama manusia. Dalam konteks hudud, amanah ini dipikul oleh ahlu amri (pemerintah) dan diturunkan kuasa kepada para hakim yang mengadili kes-kes hudud. Rakyat tidak memikul amanah melaksanakan hudud, tetapi pemerintah memikul tanggungjawab ini.

Pemahaman mengenai keperluan hudud
Perlaksanaan hudud sering disalah tafsirkan bukan sahaja dikalangan bukan Islam bahkan dikalangan orang Islam sendiri. Seringkali hudud dilihat sebagai satu undang-undang zalim dan melampaui batas kemanusiaan. Kalau dilihat, perintah mengenai undang-undang hudud duduk sebaris dengan perintah-perintah lain dalam agama kita seperti perintah mengerjakan solat, puasa, berkahwin dan sebagainya iaitu termaktub dalam kitab Al-Quran yang sama.

Dalam zaman moden ini, pelaksanaan hudud bukanlah sekadar berkobar-kobar untuk melakukannya sahaja, tetapi perlulah memenuhi keperluan tatacara perundangan semasa. Justeru, perlulah wujud satu kumpulan kerja yang terdiri daripada bukan sahaja ahli-ahli agama malah ahli-ahli perundangan untuk mengkodifikasikan hukum hudud sebagai hukum perdana negara, sesuai kedudukannya sebagai hukum Allah.

Sebilangan besar masyarakat hari ini amat kabur dengan gambaran sebenar hukum hudud ini. Mereka tidk dapat membayangkan bagaimana tangan seseorang itu dipotong, seseorang direjam dengan batu bersaiz tapak tangan, seseorang disebat dan sebagainya. Gambaran ini bersifat "hopping" sebenarnya iaitu melompat dari satu bab dengan meninggalkan bab-bab yang penting yang lain (seperti pembacaan novel oleh sesetengah daripada kita). Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk menyebarkan kefahaman sebenar mengenai hudud untuk membantu masyarakat kita sedar tentang peri pentingnya hudud dan perlaksanaannya yang berkesan dalam masyarakat.

Kedudukan Hudud dalam Undang-undang Islam
Para ulama telah bersepakat untuk meletakkan hudud sebagai undang-undang tertinggi dalam sabitan hukuman jenayah dalam Islam. Islam membahagikan undang-undang Islam kepada dua iaitu hukuman hudud (had-had) dan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir adalah undang-undang mengenai kesalahan dan hukumannya yang diletakkan oleh pemerintah mengikut keperluan masyarakat semasa. Sebagai mana kedudukannya sebagai undang-undang jenayah yang tertinggi dalam masyarakat Islam, kaedah pembuktian hudud juga adalah tinggi dan ketat untuk mensabitkan dengan pendakwaan.

Kedudukan Pembuktian dalam Hudud
Dalam mempelajari undang-undang, dalam kes-kes jenayah, pihak pendakwaan perlulah mencapai tahap pembuktian yang membolehkan hakim yakin bahawa tertuduh melakukan kesalahan tersebut atau dalam istilah undang-undang hari ini "reasonable doubt", iaitu sekitar 90-100% bahawa wujud kemunasabahan dalam penyabitan kesalahan seperti yang didakwa. Tetapi dalam pembuktian hudud, pihak yang mendakwa perlulah membawa hujahan yang membolehkan hakim menyakini dengan hak bahawa orang yang kene tuduh telah melakukan kesalahan hudud seperti yang didakwa. Inilah yang membezakan hukuman hudud dengan hukuman ta'zir iaitu pembuktian dalam hukuman hudud hendaklah menghapuskan segala keraguan yang ada atau istilah undang-undangnya "beyond reasonable doubt" iaitu pemberatan sabitan melebihi 100%, samaada 150% atau 200%!

Sabitan terlalu ketat, adakah pesalah terlepas?
oleh kerena pembuktian sabitan terlalu ketat, seperti saksi yang adil yang tidak fasiq, melakukan keseluruhan perintah Allah seperti solat dan zakat dan mempunyai thiqah (kepercayaan) kepada masyarakat, dan kesalahan disaksikan dengan cukup
korum (seperti 4 bagi kes zina dan 2 bagi kes mencuri), menjadikan sabitan bagi pendakwaan amatlah sukar dan hampirlah kepada amat mustahil dengan keadaan masyarakat yang ada sekarang. Tambahan lagi kepada hukuman hudud kepada saksi yang membuat dakwaan dusta atau dakwaan yang gagal disertakan dengan saksi yang kompeten yang boleh dihukum dengan empat puluh kali sebatan sekiranya sabit kesalahan. Walau bagaimanapun, satu-satu kes yang gagal dibawa atau disabitkan dengan kesalahan hudud, boleh dibicarakan atas peruntukan undang-undang ta'zir sekiranya bukti yang ada mencukupi bagi pendakwaan dibuat.

Untuk memahami kenyataan ini, penulis berpendapat, wajar untuk kita wujudkan satu kajian kes bagi kesalahan hudud. Sebagai contoh, bagi kes penzinaan. Dalam satu kes yang berlaku seorang wanita ditangkap berkhalwat dengan seorang lelaki yang mana kesalahan zina boleh dibicarakan atas hukuman hudud. Fakta kes: Suharni ditangkap berkhalwat bersama dengan seorang lelaki, Suhar yang bukan mahramnya dan didapati ketika tangkapan dibuat, pintu bilik hotel didapati terkunci. Selepas diarahkah membuka pintu, selepas 10 minit Suhar membuka pintu dan didapati Suharni berada dalam keadaan berpakaian penuh tetapi berselimut di atas katil. Begitu juga dengan Sahar. Walau bagaimanapun, selepas pemeriksaan dibuat, terdapat satu kondom yang telah digunakan dengan kesan air mani pada kondom tersebut. Pemeriksaan lanjut di hospital juga mendapati terdapat kesan air mani dalam faraj Suharni yang positif dengan profil DNA Suhar dan terdapat kesan koyakan pada faraj yang pada kebiasaannya disebabkan oleh zakar lelaki. Pendakwa kemudian melihat ada kes bagi mendakwa Suhar dan Suharni iaitu kesalahan berkhalwat dan melakukan persetubuhan haram. Walau bagaimanapun mereka didakwa di bawah Undang-undang Ta'zir dan bukannya hudud. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara selama 2 tahun atau denda sebayak RM3000.00 atau kedua-duanya sekali. Mereka juga dikehendaki melalui tempoh pemulihan akhlak selama 6 bulan.

Ulasan kes: Melalui pembuktian yang ada iaitu kedudukan air mani yang berada dalam kemaluan si perempuan, mempunyai syak yang kuat bahawa dalam keadaan biasa telah berlaku persetubuhan dimana zakar lelaki telah masuk ke dalam faraj perempuan. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, bagi pendakwaan dibawah peruntukan atau kanun hudud amatlah tipis kerana tidak ada sesiapa melihat kejadian kemasukan zakar melebihi hafsyah ke dalam farah wanita terbabit. Melalui kes ini, dapatlah kita fahami bahawa sesuatu kes yang tidak boleh didakwa di atas kanun hudud, boleh didakwa dibawah kanun ta'zir yang diwujudkan oleh pemerintah. Masih ada syak yang kecil bahawa kemungkinan air mani itu diletakkan ke dalam faraj dan zakar lelaki itu tidak pernah masuk ke dalam faraj wanita berkenaan.

Pendakwaan hudud
Berbeza dengan kes-kes jenayah biasa di bawah Kanun ta'zir, bagi kesalahan yang melibatkan penzinaan, hendaklah dibawa kehadapan hakim oleh orang yang menyaksikan kejadian itu. ini adalah kerana, orang yang menuduh seseorang melakukan perbuatan zina tetapi tidak mampu untuk membawa saksi yang kompetan dan mencukupi, boleh dikenakan hukuman had 40 rotan. Terdapat satu pengecualian dalam kes penzinaan oleh suami atau isteri yang disaksikan oleh suami atau isteri dengan mata dan kepala sendiri yang mana tertakluk dalam prosiding lian. Bagi kes-kes yang lain boleh dikemukakan oleh pendakwa sekiranya saksi mencukupi. Ini kerana, kes-kes zina yang dibicara dibawah kanun hudud melibatkan kedudukan nasab dan maruah serta memberi kesan kepada harga diri dan keturunan seseorang. Melalui sekatan yang ada, seseorang tidak sewenang-wenangnya boleh menuduh seseorang lain yang suci dan bersih.

Kes-kes rogol
Persoalan tentang mangsa kes rogol yang kerap kali dianggap penganiayaan kepada mereka sekiranya mengadakan hukum hudud adalah sangat tidak tepat. Pemahaman tentang rogol dalam hukum kanun "common law" seperti undang-undang Inggeris dengan pemahaman rogol berdasarkan hukum kanun hudud dan ta'zir amatlah berbeza. Sebagai contoh, dalam undang-undang moden, rogol didefinisikan sebagai perlakuan persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang lelaki terhadap seseorang perempuan tanpa kerelaan perempuan terbabit dalam atau dilakukan dengan paksa atau dilakukan terhadap juvanil perempuan (walau dengan kerelaan).

Dalam Islam, definisi rogol lebih luas. Rogol dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu rogol dewasa, rogol kanak-kanak dan rogol mahram. Bagi jenisnya pula, rogol dibahagikan kepada dua iaitu rogol oleh orang yang dikenali, rogol oleh orang yang tidak dikenali, sementara bentuk paksaan terbahagi kepada tiga iaitu terpaksa apabila mangsa diugut akan dicederakan, dan ugutan akan dicederakan orang lain seperti keluarga dan sebagainya dan ugutan keadaan seperti mangsa diugut akan disebarkan gambar-gambar dia dirogol sekiranya melawan. Selain itu ada juga paksaan yang dibuat oleh orang yang berkuasa seperti majikan atau lain-lainnya. Setiap satunya membawa kepada kesan dalam perletakan hukum bagi kes-kes zina.

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, bagi kes-kes rogol, seseorang yang didakwa dirogol hendaklah membuktikan bahawa dianya dirogol dan bukan atas kerelaan bahkan paksaan sama ada paksaan secara terus atau paksaan persekitaran. Ini bukan bererti seseorang perempuan itu perlu membuktikan behawa si lelaki berkenaan yang merogolnya Ini kerana pembuktian merogol adalah tinggi. Bahkan cukup menampilkan bukti atau saksi yang menyokong bahawa dia dirogol seperti saksi pakar (doktor) atau orang yang mendengar jeritannya. Perlu diingat, penyabitan zina bagi mangsa rogol masih perlu dibuat berdasarkan prinsip asas pembuktian zina dibawah kanun hudud iaitu empat saksi yang adil. Tanpa pembuktian ini, pendakwaan tidak boleh atas kapasiti hudud, tetapi boleh atas kapasiti takzir. Namun begitu, pihak mangsa masih boleh mengelak hukuman takzir sekiranya boleh membuktikan bahawa wujud keterpaksaan dalam kes beliau dirogol seperti yang disebutkan tadi. Ini kerana, dalam Islam, keterpaksaan bukanlah berbentuk niat (mens rea) atay qasad pelaku dan sabitan tidak boleh dikenakan.

Bagi kes rogol yang menyebabkan mangsa mengandung atau melahirkan anak, pembuktian bahawa beliau dirogol secara paksa dan bukannya dalam kehendaknya hendaklah dibuktikan. Bagi kes-kes seperti ini juga sukar untuk sabit disisi hudud kerana masih wujud kesamaran tentang paksaan itu tadi. Sekiranya dakwaan dibuat atas kanun ta'zir, pembuktian nbahawa keterpaksaan hendaklah keatas si mangsa.

Kedudukan Perogol (kaum lelaki)
Sebenarnya, kedudukan pembuktian yang terletak kepada kaum wanita mempunyai implikasi yang besar kepada perogol. Bagi kes-kes dimana perogol dapat dikenalpasti, pihak pendakwaan boleh mendakwa perogol dibawah kanun ta'zir bahawa pihak yang dituduh merogol dan sekiranya lemah kes pendakwaan (bukti yang tidak mencukupi), mahkamah boleh mengarahkan pihak yang dituduh supaya mengambil sumpah (yamin) iaitu sumpah laknat dengan kalimah "Wallahi Wabillahi Watallaahi". Sekiranya enggan atas sumpah itu, lelaki itu boleh disabit. Ini berasaskan prinsip keadilan Islam, "pembuktian atas orang mendakwa, dan sumpah bagi yang ingkar (atas dakwaan itu). Sumpah hendaklah dibuat hanya selepas mahkamah mendapati pendakwaan adalah lemah.

Sabitan hudud akibat ikrar (pengakuan)
Jika dibaca perenggan-perenggan sebelumnya, boleh disimpulkan amatlah sukar bahkan sampai ke tahap mustahil untuk mendakwa seseorang atas hudud. Memang benar. Bahkan kalau dilihat pada zaman Rasulullah s.a.w sendiripun, hampir keseluruhan kes hudud disabit akibat pengakuan pesalah, dan bukannya atas bentuk pembuktian lantaran ketatnya pembuktian hudud itu. Rasulullah s.a.w sendiri mengarahkan para kadi untuk seboleh-bolehnya mencari ruang untuk menimbulkan syak atas pendakwaan hudud. Sekiranya telah tidak dapat dicari kelemahan kes, barulah kes berkenaan disahkan atas hudud.

Ikrar bermaksud pengakuan dan dalam konteks hudud, pengakuan melakukan salah satu daripada kesalahan-kesalahan hudud. Pengakuan adalah satu bentuk pembuktian yang tinggi dalam penyabitan sesuatu jenayah. Seseorang yang mengaku bersalah akan diputuskan hukuman. Walau bagaimanapun, dalam kes hudud, pengakuan pesalah perlu diperiksa. Dalam ertikata yang lebih luas, para hakim hendaklah mencari ruang untuk menolak pengakuan terbabit seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan menyuruh orang yang datang kepadanya yang mengaku berzina pulang dan berkata "mungkin engkau tidak waras". Sehinggalah pesalah tadi mengaku sebayak empat kali dalam waktu yang berbeza, dan mengesahkan zakar telah masuk melepasi hafasyah (kepala zakar) barulah dia disabitkan dengan rejam atau sebat 100 rotan ke atas orang yang mengaku.

Kenapa perlukan hudud?
Selepas melalui beberapa perenggan perbincangan sebelum ini, dapatlah difahami bahawa amatlah ketat penyabitan dibawah hukum hudud ini. Jadi, kenapakah perlu hudud ini? Persoalan ini menjawab apabila kita melihat kepada beberapa perkara. Hudud adalah menifestasi tertinggi syiar Islam dalam perlaksanaan undang-undang Islam. Ayat Al-Quran yang menetapkan hukuman zina yang ditambah belakangnya "janganlah kamu merasa simpati dalam melaksanakan hukum Allah" dilihat sebagai mempunyai kesan tinggi atas keimanan seseorang. Bayangkan yang disebat atau direjam itu adalah saudara mara kita. Tetapi pelaksaan hudud adalah kesan keimanan yang kukuh oleh pemerintah, hatta pada dirinya sendiri jika melakukan kesalahan. Dengan adanya hudud, iaitu satu hukum yang bukannya diwujudkan oleh manusia, memberi kegerunan kepada rakyat dan masyarakat dan rasa gerun untuk melakukan kesalahan.

Perkara kedua, perkataan had (pluralnya hudud), membawa maksud batasan, batasan disini adalah batasan antara manusia dan haiwan. Manusia adalah makhluk yang diberikan akal dan iman sementara haiwan adalah makhluk yang tidak berakal.

Penulis pernah terbaca tentang satu trend yang terjadi di negara barat, iaitu kepuasan bagi pasangan-pasangan yang melakukan seks di padang kolej! Penulis berpendapat, dalam konteks hudud, bukan sahaja lapan mata yang boleh melihat, malah 40 matapun boleh! Kerana seks yang dibuat dalam tempat yang terbuka menyamakan pasangan itu dengan dua ekor lembu yang mengawan ditepi padang. Begitu juga dengan kesalahan-kesalahan hudud yang lain seperti merompak (hirabah) yang menyerupai kekawanan hidupan liar yang menyerang kawanan yang lemah, kesalahan mencuri iaitu mengambil harta seseorang secara berdepan dengan pemiliknya (merampas), dan meminum arak iaitu satu larangan yang sangat luas dalam al-quran yang boleh membawa kepada penzinaan, rogol, bunuh, merompak dan lain-lain kejahatan.

Perbincangan hudud untuk dilaksanakan adalah satu fardhu atau kewajipan orang yang memerintah. Kecintaan untuk melaksanakannya adalah tanggungjawab setiap individu yang bergelar Islam. Kefahaman mengenainya juga amat perlu untuk menjamin pelaksaannya menjadi sempurna, bahkan orang bukan Islam akan menjadi hormat kepada undang-undang Islam atas prinsip yang sangat adil dan saksama. Ingatlah segala apa yang kita pikul sama ada amanah kepada keluarga, negara dan agama, amatlah penting dan akan dipersoalkan detik pertama kematian kita.

Artikal Asal.....From.
 Penulis adalah graduan Syariah dan Undang-undang dari Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2003 dan mendapat diploma lepasan ijazah dalam Undang-undang dan Pentadbiran Kehakiman Islam dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada 2004.